×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

บันได 7 ขั้น สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

 20 ก.ย. 2566 10:22 | 438 view

 @oeeonline

Facebook X Share

บันได 7 ขั้น สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน การทำตามบันได 7 ขั้น เพื่อทำให้ครัวเรือนอยู่รอดพึ่งตนเองได้ นำไปสู่การรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในที่สุด “ทฤษฎีใหม่”แนวทางปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงระบุถึงขั้นตอน การพัฒนาเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรในระดับครัวเรือนให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการยังชีพได้ตลอดปีในเบื้องต้น และจำหน่ายผลผลิตส่วนเกินเป็นรายได้ เมื่อมีความพอเพียงและมั่นคงขั้นพื้นฐานระดับหนึ่งแล้ว จึงก้าวเข้าสู่ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลางที่จะเป็นการรวมกลุ่มเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวิสาหกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกลุ่มโดยรวม บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือกันตามกำลังและความสามารถของตน การรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจะนำไปสู่ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ในระดับประเทศ เช่น ธนาคาร บริษัทธุรกิจ เพื่อยกระดับการทำธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มั่นคง ยั่งยืน

เพื่อสืบสานแนวพระราชดำรินี้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จึงจัดทำโครงการศึกษา วิจัยการพัฒนาอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริเพื่อสังเคราะห์แนวคิด หลักทฤษฎี ปัจจัยความเชื่อมโยงปัจจัยความสำเร็จ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจะมีการจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเชิงปฏิบัติ และต่อเนื่องด้วยงานวิจัยในโครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รูปแบบการปฏิบัติในการพัฒนาครัวเรือนและชุมชนไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาครัวเรือนเข้มแข็งสู่การรวมกลุ่มที่มีความมั่นคงยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสรุปเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกลุ่มและหน่วยงานสนับสนุนได้เป็นบันได 7 ขั้น ดังนี้

• ขั้นที่ 1 ทำไมต้องรวมกลุ่ม

เพราะสารพันปัญหารุมเร้า ขายผลผลิตไม่ได้ราคา เกิดภัยพิบัติ โรคภัยคุกคาม สุขภาพเสื่อมโทรม ฯลฯ

• ขั้นที่ 2 สิทธิกับหน้าที่ต้องมาด้วยกัน

ทำความเข้าใจให้ดี แล้วตกลงกันให้ชัดเจนว่า สิทธิและหน้าที่ต้องมาด้วยกัน

• ขั้นที่ 3 ร่วมคิดร่วมทำ

ร่วมกันคิด ร่วมกันทำในทุกเรื่อง ตั้งแต่กำหนดข้อบังคับของกลุ่ม ไปจนถึงการผลิตสินค้า คิดต้นทุน ทำบัญชี ดูแลจัดเก็บสินค้าหรือผลผลิต

• ขั้นที่ 4 แข่งขันให้ได้ในตลาด

ช่วยกันหาทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตช่องทางการขาย และวิธีการลดต้นทุน

• ขั้นที่ 5 มีสิทธิมีเสียง

กระตุ้นให้สมาชิกทุกคน มาร่วมใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมทุกครั้งและทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นหนทางแก้ปัญหาหรือให้ความรู้ใหม่ ๆ กับสมาชิก

• ขั้นที่ 6 ข้อมูลดีมีความรู้

เก็บรวบรวมข้อมูลทุกด้านไม่ว่าการผลิตการขาย และความรู้จากคนเก่ง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการผลิต แผนการขาย การใช้จ่าย และการทำงานของกลุ่ม

• ขั้นที่ 7 แสวงหาพันธมิตรรอบตัว

ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งเงินทุนมาพัฒนาสินค้าและขยายตลาด

อินโฟกราฟิกโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/3JyVyoC โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือ เส้นทางสู่เส้นชัย คู่มือบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ได้ที่นี่ https://bit.ly/43eQ35D

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ

#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย

#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง

#สืบสานพระราชปณิธาน

#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

Website: www.pidthong.org

Twitter: twitter.com/pidthong

Instagram: instagram.com/pidthonglangphra_

Threads: threads.net/@pidthonglangphra_

YouTube: https://youtube.com/@pidthong

Line: https://bit.ly/3sumjTn

Tiktok: https://bit.ly/3ZkPmXv

  #TV5HD

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

ทำเนียบฯคึก! นายกฯ เรียกพรรคร่วมฯคุย ‘แก้รธน.-ดิจิทัลฯ-ปรับครม.’

22 เม.ย. 2567 13:14 2 views

ข่าว

‘วันนอร์’แนะ‘บิ๊กโจ๊ก’ส่งศาลฎีกา เอาผิดกรรมการป.ป.ช.ได้เลย

22 เม.ย. 2567 12:14 14 views

ข่าว

‘สมชัย’แนะ‘บิ๊กโจ๊ก’เสนอสภาตั้งคณะไต่สวนคณะกรรมการ‘ป.ป.ช.’ ปมอ้างวิ่งเต้นบิ๊กป.

22 เม.ย. 2567 12:03 25 views

ข่าว

เตือน! ระวังมิจฉาชีพหลอกขาย LABUBU ฉวยโอกาสกระแสอาร์ตทอยมาแรง

22 เม.ย. 2567 11:41 26 views

ข่าว

‘พิพัฒน์’เตรียมเปิด‘บิ๊กเซอร์ไพรส์’ มอบของขวัญ‘วันแรงงาน’ 1พ.ค.

22 เม.ย. 2567 11:15 41 views

ข่าว

​นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมประจำปีของ ESCAP

22 เม.ย. 2567 10:40 36 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 22 เม.ย. 67

22 เม.ย. 2567 10:07 73 views

ข่าว

เทสลาปรับลดราคาในตลาดหลักทั่วโลก หวังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหลังยอดขายลด

22 เม.ย. 2567 10:06 51 views

ข่าว

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 เม.ย. 67

22 เม.ย. 2567 10:01 65 views

ข่าว

ข่าวดี !! อช.แก่งกระจานพบเสือโคร่งตัวใหม่ต้นน้ำเพชรบุรี

22 เม.ย. 2567 09:54 76 views

ข่าว

ธปท.จ่อเข้มเปิดบัญชีแบงก์ อุดช่องโหว่โจรออนไลน์

22 เม.ย. 2567 09:47 38 views

ข่าว

ครม. ‘เศรษฐา2’ ตกผลึก ลุ้นปิดจ๊อบ 24 เม.ย.

22 เม.ย. 2567 09:30 139 views

ข่าว

เทพไท ชำแหละเป็นข้อๆ ทำไมเพื่อไทยยังตกต่ำ 10 ทักษิณก็ชนะไม่ได้

22 เม.ย. 2567 09:19 71 views

ข่าว

รัฐบาลเผยผลแก้หนี้นอกระบบ ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 28,253 ราย มูลหนี้ลดลง 1,084 ลบ.

22 เม.ย. 2567 09:14 56 views

ข่าว

ซูเปอร์โพลตอกย้ำ คะแนนนิยม ‘ก้าวไกล’ เหนือกว่า ‘เพื่อไทย’ 1 เท่าตัว

21 เม.ย. 2567 14:16 509 views

ข่าว

‘เอกนัฎ’ ยันประชุมใหญ่ รทสช. ไม่มีคุยเปลี่ยนเก้าอี้ รมต. ย้ำยังไร้การประสานปรับครม.

21 เม.ย. 2567 14:09 105 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้