วันพุธที่ 17 เมษายน 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง วันที่ประกาศ ประเภทเงิน ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องเขียนแบบพิมพ์) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง UPS สถานีหลัก พร้อมการติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (10 สถานี รวม 396 หม้อ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 5 เม.ย. 2567 เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2000 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สนับสนุน ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนมอเตอร์ปั้มน้ำเครื่องส่ง สถานีหลัก กรุงเทพฯ (ใบหยก2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรื่อง ซื้อเครื่องแสดงสัญญาณภาพแบบ Multiview โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 29 มี.ค. 2567 เกิน 5 แสนบาท
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรื่อง ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครื่อข่าย (Firewall) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 27 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องส่งโครงข่ายที่ 5 สถาเสริม เขาสลาก ที่ชำรุดเนื่องจากฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ศูนย์ข่าวภูมิภาค จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากการเชื่อมต่อระบบ (DI BOX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อพร้อมอุปกรณ์ Capture Card โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ตราสัญลักษณ์ TOYOTA (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก,มีหลังคา) หมายเลขทะเบียน 2 กฏ-5714 กรุงเทพมหานคร ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ซ่อมบำรุง/สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อซอฟท์แวร์ Vmix HD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อระบบจ่ายไฟฟ้า Exciter สนับสนุน โครงข่ายที่ 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างตัดเครื่องแต่งกายให้กับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงห้องส่ง 10 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 5 มี.ค. 2567 เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมระบบระบายความร้อนเครื่องส่งโครงข่ายที่ 2 สถานีหลักสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จ้างซ่อมระบบระบายความร้อนเครื่องส่งโครงข่ายที่ 5 สถานีหลักสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2567 ไม่เกิน 5 แสนบาท
 ถัดไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้