×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567

​นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมประจำปีของ ESCAP

 22 เม.ย. 2567 10:40 | 251 view

 @pracha

Facebook X Share

​นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมประจำปีของ ESCAP เน้นย้ำการบรรลุเป้าหมาย SDGs ผลักดันการใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการพัฒนารวมทั้งหามาตรการจัดการความเสี่ยงจากนวัตกรรมดิจิทัล ให้เกิดการใช้ดิจิทัลแบบ ปลอดภัย มั่นคง เท่าเทียม

วันนี้ (22 เมษายน 2567) เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 80 (The 80th Session of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) โดยนางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติในการเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีของ ESCAP สมัยที่ 80 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชีย-แปซิฟิก" (Leveraging digital innovation for sustainable development in Asia and the Pacific) โดยประเทศไทยมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ในการเป็นศูนย์ปฏิบัติงานประจำภูมิภาคของบุคลากรและตัวแทนของ UN มากกว่า 5 พันคน สะท้อนบทบาทและความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 


สำหรับหัวข้อการประชุมในครั้งนี้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน โดยการประชุม SDG Summit และการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ณ นิวยอร์ก ในปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีประทับใจกับความร่วมมือกันระหว่างสหประชาชาติกับประเทศสมาชิก ในการดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2030 พร้อมเชื่อว่า หากทุกประเทศมีเจตนารมณ์และลงมือปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจังจะทำให้บรรลุเป้าหมาย เพื่ออนาคตที่เจริญรุ่งเรืองของทุกคน

ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นภูมิภาคที่มีชีวิตชีวาและมีพลวัต อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในปัจจุบันจะไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ได้ จนกว่าจะถึงปี 2062 จึงจำเป็นต้องแสวงหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเร่งด่วน โดยนายกรัฐมนตรีมองเห็นถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพดีขึ้น ในราคาถูกลง พร้อมเสนอแนวทาง 2 ประการ สำหรับการดำเนินการทางนวัตกรรมดิจิทัล ดังนี้

1. การส่งเสริมศักยภาพให้กับคนและชุมชน ผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand มุ่งส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล ควบคู่กับการพัฒนาใน 8 ด้าน นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัล ซึ่งครอบคุลมไปถึงกลุ่มเปราะบาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้คนและชุมชน พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน

สำหรับประเทศเกษตรกรรมหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร จึงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางการเกษตร สิ่งนี้จะพัฒนาไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน การทำฟาร์มเกษตรอัจฉริยะที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

2. การจัดการความเสี่ยงจากนวัตกรรมดิจิทัล แม้การใช้นวัตกรรมดิจิทัลจะมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน นายกรัฐมนตรีขอให้ร่วมกันหามาตรการจัดการปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล รวมไปถึงความร่วมมือเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่ปลอดภัย มั่นคง และเท่าเทียมนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงบทบาทของ ESCAP ต่อการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมมองว่า ศักยภาพและโอกาสของความร่วมมือจะยังเติบโตได้อีกมาก ซึ่งไทยพร้อมที่จะสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินการร่วมกันของ ESCAP ซึ่งจะส่งผลประโยชน์อย่างมหาศาลต่อภูมิภาคนี้ รวมถึงเสนอให้ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล และนำไปสู่การพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืนที่รวดเร็วมากขึ้น

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs และหวังว่าจะนำแนวความคิดจากการประชุมครั้งนี้ เปลี่ยนไปสู่แนวนโยบายเพื่อปฏิบัติร่วมกันในระดับชาติและภูมิภาคต่อไป พร้อมเชื่อมั่นว่า ผลลัพธ์ของการประชุมฯ จะสามารถนำไปต่อยอดในการประชุม High-Level Political Forum การประชุม Summit of the Future และ Global Digital Compact ในปีนี้ ซึ่งไทยพร้อมเสริมสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล และสนับสนุนความร่วมมือกับ ESCAP เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อไป

//////////////////////

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

นายกฯตัวจริง 'ทักษิณ'คุยเศรษฐาให้เรียกประชุม ครม.เศรษฐกิจวันจันทร์นี้

25 พ.ค. 2567 17:14 28 views

ข่าว

ทักษิณ’ชี้สว.ร้อง ‘นายกฯ’ รู้หมด ใครอยู่เบื้องหลัง

25 พ.ค. 2567 15:30 69 views

ข่าว

สนามบินโคราชแตก!! มวลชน แห่รับ "ทักษิณ" 

25 พ.ค. 2567 15:26 119 views

ข่าว

ตร.ไซเบอร์ บุกแก๊งไลฟ์สดชวนแทงเลขท้ายบัตรเติมเงิน

25 พ.ค. 2567 12:10 90 views

ข่าว

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม "งานฉื่อฉางกางเมือง 2024"

25 พ.ค. 2567 12:06 106 views

ข่าว

ตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ ต.ค.นี้

25 พ.ค. 2567 12:01 91 views

ข่าว

"เศรษฐา“ นัดถกทีม กม. เตรียมข้อมูลแจงศาล รธน. เสาร์-อาทิตย์นี้ มั่นใจทำถูกต้อง

25 พ.ค. 2567 11:46 99 views

ข่าว

กบน.เคาะขึ้นราคาดีเซลอีกรอบ 50 สตางค์/ลิตร ดันราคาขายปลีกแตะ 32.44 บาท /ลิตร

25 พ.ค. 2567 11:22 84 views

ข่าว

กรมการค้าภายในชี้แจงข่าวราคาพริกปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 800 บาท

25 พ.ค. 2567 11:20 97 views

ข่าว

ยอดสมัคร สว.ไม่ถึง 5 หมื่น

25 พ.ค. 2567 10:49 97 views

ข่าว

กฟภ. ลดค่าไฟ  เดือน พ.ค. - ส.ค. 19.05 สต./หน่วย

25 พ.ค. 2567 10:26 112 views

ข่าว

“แพทองธาร” เชื่อ “เศรษฐา” ไม่หลุดเก้าอี้

25 พ.ค. 2567 09:33 133 views

ข่าว

กกต.เผยประชาชนตรวจรายชื่อผู้สมัคร สว.ทั่วประเทศเบื้องต้นได้ 25 พ.ค.67

25 พ.ค. 2567 09:30 135 views

ข่าว

“CGM48” ปล่อยซิงเกิลใหม่

25 พ.ค. 2567 06:55 131 views

ข่าว

พรุ่งนี้ปรับราคาน้ำมันทุกชนิด!

24 พ.ค. 2567 19:22 216 views

ข่าว

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

24 พ.ค. 2567 17:11 71 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้