×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567

?>

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนมัธยม  โชว์หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์วิชาชีพขาดแคลนที่มีบทบาทในการช่วยชีวิตและป้องกันการเสียชีวิต

 22 เม.ย. 2567 20:29 | 1967 view

 @supakitt

Facebook X Share

 22 เมษายน 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน จาก ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ นายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวแนะนำการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นแขกรับเชิญพิเศษในช่วงแชร์ประสบการณ์กับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

รวมทั้งพูดคุยกับนักฉุกเฉินการแพทย์รุ่นพี่แนะแนวการเตรียมตัว และเปิดโอกาสให้ได้ชักถามกับอาจารย์ประจำวิชา  โดยทางหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop ให้น้องนักเรียนมัธยมได้ฝึกทดลองและเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐาน BLS : Basic Life Support เพื่อเรียนรู้วิธีการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน และลองปฏิบัติกับหุ่นจำลองด้วยตัวเอง 2) ฐาน Choking เพื่อเรียนรู้การประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดกั้นทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก 3) ฐาน Airway สาธิตการจัดทางเดินหายใจ และใส่ท่อช่วยหายใจในหุ่นจำลอง ซึ่งเป็นหนึ่งในหัตถการที่นักฉุกเฉินการแพทย์กระทำในการกู้ชีพขั้นสูง 4) ฐาน Ambulance สัมผัสบรรยากาศบนรถพยาบาลรวมทั้งอุปกรณ์รักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุจริงนอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ยังจัดโชว์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์อีกด้วย


     โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์   มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญ และทักษะด้านฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นได้รับการผดุงชีวิตรวมทั้งป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้นได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของการเรียนการสอน นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาการ นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง ได้ฝึกซ้อมการบริบาลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาลเสมือนจริงในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งได้ฝึกประสบการณ์จริงในช่วงฝึกภาคสนามที่โรงพยาบาลแหล่งฝึกทั่วประเทศไทย เพื่อพัฒนาทั้งความรู้และทักษะให้มีความพร้อมที่จะดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศและยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตอบโต้ภัยพิบัติให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีการสอดแทรกองค์ความรู้และทักษะการบริหารสาธารณภัยให้แก่นักศึกษาทั้งในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร และโอกาสในการศึกษาเฉพาะทางต่อต่างประเทศ


   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตการแพทย์ พยาบาลและการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพที่เป็นเลิศ โครงการเปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนมัธยมศึกษา เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ทดลองและเรียนรู้ ค้นหาตนเองในสาขาวิชาชีพที่สนใจเพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป


 

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

‘ก๊วนสว.พันธุ์ใหม่’เคาะส่ง‘นันทนา’ชิงประธานวุฒิสภา ‘แล-อังคณา’ ชิงรองประธาน

21 ก.ค. 2567 14:58 132 views

ข่าว

ใครได้ประโยชน์!?‘เจิมศักดิ์’จี้รัฐบาลตอบก่อนแจกเงินหมื่นผ่าน‘แอปฯทางรัฐ’

21 ก.ค. 2567 14:51 121 views

ข่าว

สายบุญแน่นสะพานซูตองเป้! ชาวแม่ฮ่องสอนร่วมตักบาตรเข้าพรรษาท่ามกลางสายฝน

21 ก.ค. 2567 14:44 73 views

ข่าว

"นิด้าโพล" เผย คนไทยส่วนใหญ่ คิดหลากหลาย กับคำนำหน้าชื่อ

21 ก.ค. 2567 11:56 84 views

ข่าว

วิจิตร @เชียงใหม่ สีสันแห่งเส้นแสง น้ำพุร้อนสันกำแพง 

21 ก.ค. 2567 11:30 94 views

ข่าว

“บิ๊กป้อม” เปิดบ้านป่ารอยต่อฯเชิญ พยัคฆ์ฝั่งธน-เฉลิม อยู่บำรุง เข้าพลังประชารัฐ

21 ก.ค. 2567 11:16 130 views

ข่าว

บังคลาเทศตึงเครียดอย่างหนัก!!! กองทัพประกาศบังคับใช้"เคอร์ฟิว"

21 ก.ค. 2567 11:05 145 views

ข่าว

คนไทยมองวิกฤต "หนี้สิน-เลิกจ้าง" รุนแรง

21 ก.ค. 2567 10:48 167 views

ข่าว

หยุดยาวเข้าพรรษา ฝนยังตกหนัก! พรุ่งนี้เริ่มเบาลง

21 ก.ค. 2567 10:41 126 views

ข่าว

พบศพชายคลั่ง ยิงตร.ดับ คาดปลิดชีพตัวเอง หลังปิดล้อมกว่า 10 ชม.

21 ก.ค. 2567 10:37 348 views

ข่าว

ทรัมป์ชูกำปั้นหลังถูกยิงจุดกระแสฮือฮา

20 ก.ค. 2567 17:24 244 views

ข่าว

“ทักษิณ”หอบลูกหลานเที่ยว แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ทหรู ของ “อนุทิน”จับไมค์ร้องเพลงชื่นมื่น

20 ก.ค. 2567 16:51 312 views

ข่าว

“ธนกร” เสียงแข็ง รทสช. ค้านนิรโทษกรรมรวม

20 ก.ค. 2567 16:45 152 views

ข่าว

“นายกฯ”โพสต์ ทำบุญถวายผ้าไตร 4 วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

20 ก.ค. 2567 16:40 160 views

ข่าว

วิทยุการบินฯ แจงระบบ ATM System เป็นระบบปิด มั่นใจความปลอดภัยขั้นสูงสุด

20 ก.ค. 2567 16:34 161 views

ข่าว

 AOT แจ้งระบบเช็กอินสนามบินกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง 

20 ก.ค. 2567 16:29 187 views