×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

?>

‘สุริยะ’สั่ง‘สนข.’เร่งผลักดัน‘ร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม’ให้มีผลบังคับใช้ภายในปี68

 13 มิ.ย. 2567 15:31 | 547 view

 @pracha

Facebook X Share

‘สุริยะ’สั่ง‘สนข.’เร่งผลักดัน‘ร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม’ให้มีผลบังคับใช้ภายในปี68 พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรถไฟฟ้า‘ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย’

13 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2567 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายสุริยะ กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่ผ่านมา และผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร (สนข.) โดยผลการศึกษาด้านนโยบายและแผนได้กรอบแนวทางและข้อเสนอแนะโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม สำหรับระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงสร้างค่าโดยสารร่วมและส่วนลดค่าโดยสารการเดินทางข้ามระบบ และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินในระบบตั๋วร่วม แผนปฏิบัติการด้านการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม แผนการลงทุนและการพัฒนาระบบตั๋วร่วม แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางและค่าโดยสาร แผนและแนวทางการติดตามประเมินผล สำหรับด้านกฎหมายได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงผลักดันร่าง พ.ร.บ. ฯ ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ในระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยให้ สนข. เร่งรัดการเสนอร่าง พ.ร.บ. ฯ เพื่อกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในปี 2568 พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การพัฒนาและการส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม รวมถึงการส่งเสริมและอุดหนุนประชาชนผู้ใช้บริการระบบตั๋วร่วมให้สามารถใช้ระบบขนส่งด้วยความสะดวก โดยมีต้นทุนการเดินทางที่สมเหตุสมผล ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนลดข้อจำกัดจากสัญญาสัมปทานเดิม

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สนข. กรมการขนส่งทางราง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการออกประกาศที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจาก พ.ร.บ. ฯ มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม

สำหรับร่าง พ.ร.บ. ฯ ประกอบด้วย 7 หมวด และบทเฉพาะกาล (45 มาตรา) ดังนี้

การกำหนดคำนิยาม (มาตรา 1 - 4)

- หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (มาตรา 5 - 13)

- หมวด 2 การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (มาตรา 14 - 23)

- หมวด 3 การดำเนินงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (มาตรา 24)

- หมวด 4 อัตราค่าโดยสารร่วม (มาตรา 25 - 28)

- หมวด 5 กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม (มาตรา 29 - 34)

- หมวด 6 การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 35 - 36)

- หมวด 7 โทษทางปกครอง (มาตรา 37 - 40)

- บทเฉพาะกาล (มาตรา 41 - 45)

“กระทรวงคมนาคมมั่นใจว่าการเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ. ฯ ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วนั้น จะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมภายในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก มีต้นทุนการเดินทางที่สมเหตุสมผล ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างยั่งยืน เพื่อความอุดมสุขของประชาชนอย่างแท้จริง” นายสุริยะ กล่าว

////////////////////

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

"นิ้ง กุลสตรี" เปิดเผยความลับที่ปิดมาตลอด5ปี!

12 ก.ค. 2567 21:40 137 views

ข่าว

" โครงการบรรพชาอุปสมบทมหากุศล ปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน"

12 ก.ค. 2567 20:02 80 views

ข่าว

กองทัพเรือจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

12 ก.ค. 2567 16:20 173 views

ข่าว

"จักรพงษ์"แจงปมหั่นงบกลางฉุกเฉินใช้ดิจิทัลวอลเล็ต ยังเหลือไว้รองรับภัยพิภัย 1.5 หมื่นลบ.

12 ก.ค. 2567 15:51 54 views

ข่าว

เปิดสิทธิประโยชน์"สว." เงินเดือนร่วมแสน เบี้ยเลี้ยง-ค่าประชุมกมธ.ต่อครั้งพันห้า

12 ก.ค. 2567 15:15 117 views

ข่าว

ผบ.ทอ.ไม่ปฏิเสธ!!! "กริพเพน"คะแนนนำ"เอฟ-16"

12 ก.ค. 2567 15:12 114 views

ข่าว

ค่าไฟฟ้าพุ่ง! กกพ. เคาะรอบใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

12 ก.ค. 2567 13:58 100 views

ข่าว

สังขารไม่ไหว! ‘ไบเดน’ ช็อตฟีล ‘เซเลนสกี’ เรียกชื่อเป็น ‘ปูติน’ ซ้ำเรียก ‘ทรัมป์’ เป็นรองปธน.

12 ก.ค. 2567 13:31 138 views

ข่าว

เพจ CSI LA จับโป๊ะ 4 ประเด็น ท้าหมอเกศ Debate ภาษาอังกฤษ

12 ก.ค. 2567 13:03 175 views

ข่าว

โฆษกรัฐบาลยกตัวเลขโต้เปิดกิจการมากกว่าปิดโรงงาน

12 ก.ค. 2567 12:36 120 views

ข่าว

‘เศรษฐา’ นำแถลงยึด ‘โทลูอีน’ สารตั้งต้นยาเสพติดล็อตใหญ่กว่า 90 ตัน

12 ก.ค. 2567 11:46 204 views

ข่าว

'บิ๊กเกรียง' แอ่นอกรับ 'สีน้ำเงินเข้ม' หนักใจมีชื่อชิง 'ปธ.สภาสูง'

12 ก.ค. 2567 11:14 140 views

ข่าว

'เกลือจิ้มเกลือ' ปล่อยปลากระพงขาว 9 หมื่นตัว ล่า 'ปลาหมอคางดำ'

12 ก.ค. 2567 10:56 180 views

ข่าว

วีซ่าใหม่! ทำงานเที่ยวไทยได้ยาวๆ 

12 ก.ค. 2567 10:46 201 views

ข่าว

"30 บาทรักษาทุกที่" ช่วยคนไทยเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น!

12 ก.ค. 2567 09:56 179 views

ข่าว

'เศรษฐา'สุดภูมิใจ! 'น้องหมีเนย'สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ หนุนดึงโปรโมตเที่ยวเมืองไทย

12 ก.ค. 2567 09:56 188 views