×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

?>

‘กลาโหม’วางกรอบ‘เหล่าทัพ’หักเงินเดือน‘ทหารเกณฑ์’ จำแนก‘หักได้-ห้ามหัก-สมัครใจ’

 20 มิ.ย. 2567 12:58 | 691 view

 @pracha

Facebook X Share

‘กลาโหม’วางกรอบ‘เหล่าทัพ’หักเงินเดือน‘ทหารเกณฑ์’ จำแนก‘หักได้-ห้ามหัก-สมัครใจ’ ย้ำทหารยุคใหม่ให้เงินเหลือใช้มากสุด ล้วงเงินสวัสดิการเชิงธุรกิจ จ่ายค่าประกันพลทหาร ด้าน‘สุทิน’ไฟเขียว พร้อมส่ง‘จเรทหาร’สุ่มตรวจ

20 มิถุนายน 2567 จากกรณีมีการเผยแพร่เอกสารรายการค่าใช้จ่ายของทหารกองประจำการหลายรายการ โดยเฉพาะค่าดูดส้วม จนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็นวงกว้าง และต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มค่าเบี้ยยังชีพให้ทหารกองประจำการทั่วประเทศประมาณ 140,000 นาย ให้รับเงินเดือนถึง 11,000 บาทต่อเดือนนั้น   ล่าสุด “กระทรวงกลาโหม” ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการหักเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนของทหารกองประจำการในส่วนราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยที่รับผิดชอบ กำกับดูแล รวมถึงให้การสนับสนุนการฝึกทหารใหม่ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ตรงตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม จึงกำหนด กลุ่มค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องหักจากเงินเดือนพลทหาร คือ การหักค่าประกอบเลี้ยง ประมาณ 2,100 บาทต่อเดือน หรือวันละประมาณ 70บาท (หรือมื้อละ 23 บาท) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายงบประมาณของรายการค่าเบี้ยเลี้ยง 

กลุ่มที่ 2 ค่าใช้จ่ายสิ่งของที่ควรดำเนินการจัดหาให้เป็นภาพรวมโดยหักจากเงินเดือนทหาร คือ สิ่งของแรกรับ เช่น ของใช้ส่วนตัวในรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับพลทหารที่ไม่สามารถจัดหาของใช้ส่วนตัวได้ครบ และการจัดหาคราวละมาก ๆ จะทำให้จัดหาได้ในราคาที่ถูกลง หากตรวจพบจัดหาแพงกว่าราคาในตลาด ผู้เกี่ยวข้องต้องจะถูกลงโทษ

กลุ่มที่ 3 ค่าใช้จ่ายที่หักจากเงินเดือนทหารตามความสมัครใจ คือ รายการที่พลทหาร สามารถเลือกได้ว่าจะให้หักเงินเดือนหรือจะไม่ให้หัก เช่น ค่าบริการต่าง ๆ การซักรีด การตัดเย็บแก้เครื่องแบบ  การใช้บริการในร้านค้าสวัสดิการ

สำหรับประเด็นมีปัญหาคือ การจัดหาชุดฝึก ชุดวอร์มเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับแจกจ่าย  3 ชุด เนื่องจากหลายหน่วยมองว่าชุดที่แจกไม่พอดีตัว จึงให้ไปตัดเพิ่มให้พอดีตัว และหักเงินจากทหารกองประจำการ เพื่อความสง่างาม

กระทรวงกลาโหมมอบหลักการไปว่า ในยุคนี้ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ ต้องทำให้เงินเดือนเหลือใช้ให้มากที่สุด จึงให้หลักการไปว่า ชุดแจกไป 3 ชุด ใช้การฝึก 2 ชุด ส่วนอีก1ชุด เก็บไว้ใส่กลับบ้าน ยกเว้นทหารสมัครใจไปตัดกันเอง เพราะบางคนเป็นแค่ 6 เดือน ไปให้เขาตัดชุดเพิ่ม กลับไปอยู่บ้านไม่ได้ใช้ และหากมองว่า 2 ชุดไม่เพียงพอต่อการฝึก หากอีก 1 ชุดเก็บไว้ใส่กลับบ้าน ในอนาคตให้เพิ่มแจกเป็น 4 ชุด ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทหารกองประจำการต้องมารับผิดชอบ

กระเป๋าเป้ สำหรับใส่ของประกอบชุดฝึก เวลาเดินทางเข้า - ออกจากหน่วยฝึก เป็นต้น (ในกรณีที่หน่วยพิจารณาว่าสิ่งอุปกรณ์ รายการใดมีประโยชน์และมีความจำเป็นแต่ทางราชการยังไม่ได้แจกจ่าย ให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการ ดำเนินการแจกจ่ายต่อไป มิให้หักจากเงินเดือนทหารเป็นส่วนรวม) 

กลุ่มที่ 4 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรหักจากเงินเดือนทหาร คือ รายการที่หน่วยฝึกทหารใหม่ควรเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น ๆ เช่น ค่าเครื่องช่วยฝึก ค่าเครื่องสนาม เช่น กระติกน้ำ  ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าดูดส้วม wifi เป็นต้น  นอกจากนี้อุปกรณ์ตรวจยาเสพติด ชุดตรวจโควิด หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทำความสะอาด

ส่วนค่าประกันชีวิต พบว่า มีการเก็บในบางเหล่าทัพ กระทรวงกลาโหม ให้แนวทางไปว่า ให้นำรายได้จากสวัสดิการเชิงธุรกิจ มาดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ โดยนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ก็เห็นชอบด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหม ได้เน้นย้ำเพิ่มเติม

1.ในห้วงการฝึกทหารใหม่ ไม่ควรมีการจัดหาเครื่องแต่งกายและหรือของใช้ส่วนตัวเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการที่ได้รับการแจกจ่ายจากทางราชการ

2.กรณีที่จำเป็นต้องจัดหาสิ่งของเพิ่มเติมโดยใช้เงินเดือนของทหารกองประจำการ

จะต้องชี้แจงให้ทหารกองประจำการรับทราบและเข้าใจประโยชน์และความจำเป็น และควรดำเนินการโดยความสมัครใจของทหารกองประจำการ

3.การจัดหาสิ่งของเพิ่มเติมให้แก่ทหารกองประจำการ ต้องอยู่ในการพิจารณาและอนุมัติของ ผบ.หน่วยทหารระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4.การชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากเงินเดือนของทหารกองประจำการ ในกรณีที่มีวงเงินค่อนข้างสูงให้พิจารณาหักเงินเดือนทหารกองประจำการให้น้อยที่สุด โดยใช้วิธีการผ่อนชำระเป็นรายเดือน

5.ให้ควบคุมและกำกับดูแลราคาสินค้าที่จัดหาและจำหน่ายผ่านร้านค้าสวัสดิการ (PX) ให้แก่ทหารกองประจำการให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ไม่ให้มีราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด

โดยให้ ผบ.หน่วย ทุกระดับ รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติในภาพรวมให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม พร้อมส่งเจรทหารเหล่าทัพซุ่มตรวจ หากพบไม่ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมจะต้องลงโทษอย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้น

////////////////////

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

"นิ้ง กุลสตรี" เปิดเผยความลับที่ปิดมาตลอด5ปี!

12 ก.ค. 2567 21:40 127 views

ข่าว

" โครงการบรรพชาอุปสมบทมหากุศล ปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน"

12 ก.ค. 2567 20:02 76 views

ข่าว

กองทัพเรือจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

12 ก.ค. 2567 16:20 167 views

ข่าว

"จักรพงษ์"แจงปมหั่นงบกลางฉุกเฉินใช้ดิจิทัลวอลเล็ต ยังเหลือไว้รองรับภัยพิภัย 1.5 หมื่นลบ.

12 ก.ค. 2567 15:51 52 views

ข่าว

เปิดสิทธิประโยชน์"สว." เงินเดือนร่วมแสน เบี้ยเลี้ยง-ค่าประชุมกมธ.ต่อครั้งพันห้า

12 ก.ค. 2567 15:15 116 views

ข่าว

ผบ.ทอ.ไม่ปฏิเสธ!!! "กริพเพน"คะแนนนำ"เอฟ-16"

12 ก.ค. 2567 15:12 113 views

ข่าว

ค่าไฟฟ้าพุ่ง! กกพ. เคาะรอบใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

12 ก.ค. 2567 13:58 99 views

ข่าว

สังขารไม่ไหว! ‘ไบเดน’ ช็อตฟีล ‘เซเลนสกี’ เรียกชื่อเป็น ‘ปูติน’ ซ้ำเรียก ‘ทรัมป์’ เป็นรองปธน.

12 ก.ค. 2567 13:31 134 views

ข่าว

เพจ CSI LA จับโป๊ะ 4 ประเด็น ท้าหมอเกศ Debate ภาษาอังกฤษ

12 ก.ค. 2567 13:03 173 views

ข่าว

โฆษกรัฐบาลยกตัวเลขโต้เปิดกิจการมากกว่าปิดโรงงาน

12 ก.ค. 2567 12:36 119 views

ข่าว

‘เศรษฐา’ นำแถลงยึด ‘โทลูอีน’ สารตั้งต้นยาเสพติดล็อตใหญ่กว่า 90 ตัน

12 ก.ค. 2567 11:46 203 views

ข่าว

'บิ๊กเกรียง' แอ่นอกรับ 'สีน้ำเงินเข้ม' หนักใจมีชื่อชิง 'ปธ.สภาสูง'

12 ก.ค. 2567 11:14 138 views

ข่าว

'เกลือจิ้มเกลือ' ปล่อยปลากระพงขาว 9 หมื่นตัว ล่า 'ปลาหมอคางดำ'

12 ก.ค. 2567 10:56 179 views

ข่าว

วีซ่าใหม่! ทำงานเที่ยวไทยได้ยาวๆ 

12 ก.ค. 2567 10:46 199 views

ข่าว

"30 บาทรักษาทุกที่" ช่วยคนไทยเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น!

12 ก.ค. 2567 09:56 178 views

ข่าว

'เศรษฐา'สุดภูมิใจ! 'น้องหมีเนย'สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ หนุนดึงโปรโมตเที่ยวเมืองไทย

12 ก.ค. 2567 09:56 186 views