×

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ไร้พื้นที่ให้นักวิชาการ! "ปธ.กมธ.พัฒนาการเมืองฯ"รับหลายฝ่ายกังวลหาก"ส.ส.ร."มาจากเลือกตั้งทั้งหมด

 4 ธ.ค. 2566 16:06 | 430 view

 @pracha

Facebook X Share

ไร้พื้นที่ให้นักวิชาการ! "ปธ.กมธ.พัฒนาการเมืองฯ"รับหลายฝ่ายกังวลหาก"ส.ส.ร."มาจากเลือกตั้งทั้งหมด จัดระบบกาง 3 กลุ่ม"เลือกตั้งโดยตรง-ผู้เชี่ยวชาญ-กลุ่มความหลากหลาย" มั่นใจแก้ปัญหาได้ เตรียมสรุปส่ง"สภาฯ-รัฐบาล" ลั่นถ้าถอดหมวกประธานฯออก อยากให้ใส่"คำถามพ่วง" เชื่อรณรงค์ดี ประชาชนไม่สับสน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาการจัดทำข้อเสนอระบบการเลือกตั้ง และแนวทางการทำงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง ร่วมกับนักวิชาการที่ได้เชิญเข้ามาแลกเปลี่ยนต่อข้อเสนอทางเลือกระบบเลือกตั้ง ส.ส.ร. ว่า คณะอนุกรรมการฯ นี้มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำข้อเสนอที่ว่า หาก ส.ส.ร. จะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เราสามารถมีโมเดลหรือระบบเลือกตั้งอย่างไรได้บ้าง โดยเฉพาะโมเดลหรือระบบเลือกตั้งที่สามารถคลายข้อกังวลของกลุ่มบุคคลที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยกับการที่ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ถ้าย้อนไปฟังทั้งในการอภิปรายในสภาฯ หรือความเห็นในสังคม

สำหรับกลุ่มคนที่อาจจะยังเห็นต่าง หรือมองว่า ส.ส.ร.ไม่ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด อาจมีข้อกังวล 2 ส่วน คือ 1.ความกังวลว่า หาก ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว ส.ส.ร. หรือกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะมีพื้นที่ให้กับผู้เชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร 2.ข้อกังวลว่าหาก ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เราจะรับประกันความหลากหลายทางกลุ่มสังคมในพื้นที่ ส.ส.ร.ได้อย่างไร

นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ดังนั้น สิ่งที่คณะอนุกรรมการฯ ทำในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คือการพยายามออกแบบระบบเลือกตั้ง เพื่อคลายสองข้อกังวลนี้ เพราะเรามีความเชื่อว่า การที่ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด จะทำให้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย และยังคงเปิดพื้นที่ให้กับผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางสังคมได้เช่นกัน

นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า วันนี้เป็นโอกาสที่เรานำเอาข้อเสนอหรือรายงานเบื้องต้นมารับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วน ซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมให้ความเห็นในวันนี้มีตั้งแต่นักวิชาการ กลุ่มคนที่อยู่ในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2539-2540 ตัวแทนจากคณะกรรมการศึกษาฯ จากรัฐบาล ตัวแทนกลุ่มภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญ คิดว่าเป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์ ทำให้เราสามารถมีมุมมองที่ครบถ้วนและรอบด้านมากขึ้น

หากสรุปความเห็นเบื้องต้น เราอาจจะจินตนาการว่า หาก ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด อาจมี 3 ประเภท (x, y, z,) คือ

1.ประเภท X ส.ส.ร.ที่เป็นตัวแทนพื้นที่ ซึ่งมีข้อถกเถียงหลักคือ ควรจะใช้ประเทศ กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด เป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งหากได้ข้อสรุปไปในทางใดทางหนึ่งแล้ว ระบบเลือกตั้งที่ใช้จะเป็นเช่นไร อาจจะกาผู้สมัครคนเดียว หรือจะมีระบบเลือกตั้งแบบใหม่ ที่มีการเรียงลำดับผู้สมัคร

2.ประเภท Y เป็นการพยายามคิดว่า หากเราประสงค์ จะให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เข้าไปอยู่ใน ส.ส.ร. จะทำอย่างไรให้เราสามารถมีพื้นที่ให้กับคนเหล่านั้นได้ โดยยังคงหลักการ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ 2 ทางเลือกใหญ่

2.1ดึงผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ ไปอยู่ใน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ หรือคือการที่นำเอา ส.ส.ร.ประเภท X เข้ามา และ ส.ส.ร.ประเภท X นี้ ก็อาจจะมีการตั้ง กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา ซึ่งในกมธ.นี้ ก็อาจจะมีทั้ง ส.ส.ร.ประเภท X ควบคู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามาทำงานร่วมกัน

2.2 หากเราต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ เข้ามาอยู่ใน ส.ส.ร. ไม่ได้อยู่แค่ใน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ อย่างเดียว อาจจะต้องออกแบบระบบการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ผ่านกระบวนการรับรองโดยประชาชน ซึ่งมีอีก 2 ทางเลือกย่อย

2.2.1 การเลือกตั้งโดยตรง แต่เป็นแบบบัญชีที่แยกออกมา ให้ประชาชนมีบัตรเลือกตั้งสองใบ ใบแรกคือการเลือกตัวแทน ประเภท X ใบที่สองคือการเลือกตัวแทนประเภทผู้เชี่ยวชาญ หรือ ส.ส.ร.ประเภท Y เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญสมัครเข้ามา และให้ประชาชนเป็นคนไปเลือก

2.2.2 การเลือก ส.ส.ร.ประเภท X แล้วให้เขามาเลือกตัวแทน ส.ส.ร.ประเภท Y อีกทีหนึ่ง คู่ขนานกันไป ทำให้ใครก็ตามที่ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องรณรงค์หาเสียง และเสนอแนวคิดว่าจะนำใครเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

3.ประเภท Z คือความพยายามจะทำให้ได้ ส.ส.ร.ที่มีความหลากหลายทางกลุ่มสังคม ซึ่งเป็นอีกแนวคิดหนึ่งว่า เราควรจะมีบัตรเลือกตั้งอีกหนึ่งใบหรือไม่ หรือกระบวนการเลือก ส.ส.ร.ประเภท X เลือกผู้ที่มีความหลากหลายทางกลุ่มสังคมเข้ามามีตัวแทนที่อยู่ใน ส.ส.ร.มากขึ้น

“ทั้งหมดนี้อยู่บนเงื่อนไขที่ว่า ทุกคนมาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชน หรืออย่างน้อยถูกเลือกโดย ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด และมีความยึดโยงกับประชาชน โดยขณะนี้ เมื่อได้นับฟังความเห็นเบื้องต้นแล้ว เราจะมีการนำความเห็นทั้งหมดมาประมวลเพิ่มเติม คาดว่าในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ารายงานจะครบถ้วน และเราจะนำรายงานฉบับนี้ ไปเสนอตามกลไกสภาฯ รวมถึงยื่นให้คณะกรรมการศึกษาฯ ของรัฐบาลรับไปพิจารณาต่อด้วย ด้วยความหวังว่า เมื่อเห็นถึงทางเลือกที่เป็นไปได้แบบนี้แล้ว จะทำให้คลายข้อกังวลของทุกฝ่าย และทำให้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันได้ว่า ส.ส.ร.ควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด” นายพริษฐ์ กล่าว

เมื่อถามว่า ประเมินว่าข้อเสนอของ กมธ.ฯ ทางรัฐบาลจะเห็นด้วยมากน้อยเพียงใด นายพริษฐ์ กล่าวว่า ต้องรอดูว่าหลังจากที่เรายื่นไปแล้วจะมีท่าทีอย่างไร ตนหวังว่าสิ่งที่เราพยายามจะช่วยคลายข้อกังวลจากสมาชิกรัฐบาลที่ได้อภิปรายในสภาฯ แต่ถ้าตนถอดหมวกประธานกมธ.ฯออก แล้วสวมหมวก สส.ก้าวไกล สิ่งที่เราเสนอไปคือ 1 คำถามหลัก + 2 คำถามพ่วง ในการตั้งคำถามเพื่อทำประชามติ เพื่อไม่ว่าประชาชนจะเห็นไปในทิศทางใด สมาชิกรัฐสภาทุกส่วนจะยึดผลประชามติ ในการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อในรัฐสภา

เมื่อถามว่า การมีคำถามพ่วงจะไม่ทำให้ประชาชนสับสนใช่หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งข้อกังวลที่เราพยายามศึกษาอยู่ แต่ถ้าเราสร้างบรรยากาศรณรงค์ในช่วงการทำประชามติ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางที่สุด ทำให้ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในประเด็นต่างๆ สามารถรณรงค์ได้อย่างเสรี อย่างเป็นธรรมบนกติกาที่ทัดเทียมกัน ตนคิดว่าประชาชนคงได้ข้อมูลครบถ้วนก่อนเข้าคูหาในการเลือกคำตอบสำหรับ 1 คำถามหลัก และ 2 คำถามพ่วง

//////////////////

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

บิ๊กโจ๊กโดนยื่นข้อหา 157-149  

21 ก.พ. 2567 16:35 6 views

ข่าว

เร่งดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

21 ก.พ. 2567 16:24 77 views

ข่าว

“คารม” เผยข่าวดี

21 ก.พ. 2567 16:23 52 views

ข่าว

ปิดร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า

21 ก.พ. 2567 16:18 72 views

ข่าว

เที่ยวสุดคุ้มที่ดรีมเวิลด์

21 ก.พ. 2567 15:11 55 views

ข่าว

สอบคดี"ตบทรัพย์"กรมข้าว

21 ก.พ. 2567 15:09 73 views

ข่าว

นายกฯโพสต์ สปก

21 ก.พ. 2567 14:51 56 views

ข่าว

“ภูมิธรรม” เผย  “ฮุน เซน”  

21 ก.พ. 2567 14:47 58 views

ข่าว

ดันไทยเป็นศูนย์กลางรถอีวี

21 ก.พ. 2567 14:37 66 views

ข่าว

ทำแผนคดีทอยผัวโหดฆ่าเมีย

21 ก.พ. 2567 14:26 74 views

ข่าว

ขสมก.จัดรถไหว้พระบรมสารี

21 ก.พ. 2567 14:10 64 views

ข่าว

ฮุนเซน เปิดเผยภาพพบ ทักษิณ

21 ก.พ. 2567 13:19 74 views

ข่าว

ผบ.ตร. ยันไร้รอยร้าวในสตช.

21 ก.พ. 2567 12:26 79 views

ข่าว

เร่งลดปัญหาราคาตั๋วเครื่องบิน

21 ก.พ. 2567 12:24 88 views

ข่าว

อุ๊งอิ๊ง ต้อนรับ ฮุนเซน เยี่ยมพ่อ

21 ก.พ. 2567 11:32 134 views

ข่าว

ฮุนเซน เตรียมเยี่ยม ทักษิณ

21 ก.พ. 2567 10:57 149 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้