×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 20 เม.ย. 2567 14:41 | 303 view

 @nipon supapoom

Facebook X Share

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 19 เมาายน 2567 - เวลา 19 นาฬิกา 15 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันฯ ขึ้น จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว และการแข่งขันเรือใบทางไกล มีการแข่งขัน จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Overall ระยะทาง 15 ไมล์ และประเภท Optimist ระยะทาง 7 ไมล์

โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน “รางวัลนิรันดร หางเสือเรือพระที่นั่ง เวคา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วเชิญรางวัลนิรันดร หางเสือเรือพระที่นั่ง เวคาฯ ไปประดิษฐานบนแท่นพิธีฯ

จากนั้น พระราชทานรางวัลนิรันดร หางเสือเรือพระที่นั่ง เวคา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ทีมวายุ ที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมทีมฯ เส้นทางอ่าวหน้าโรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ถึง อ่าวเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 45 ไมล์ทะเล โดยทีมวายุ ใช้เวลาในการแข่งขัน 4 ชั่วโมง 33 นาที สำหรับการแข่งขันฯ ใช้กติกาการแข่งขันตามมาตรฐานสากล แบบ “แต้มต่อ” หรือ Handicap ที่ตัดสินตามประเภทของเรือ และอายุของเรือ เป็นต้น

จากนั้น พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นางสาวพชรพรรณ องคลอย และนายกัณฑ์ คชาชื่น ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันเรือใบทางไกล ประเภท Overall ระยะทาง 15 ไมล์, พระราชทานถ้วยรางวัลแก่เด็กชายคริษฐ์ พราหมณี ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันเรือใบทางไกล ประเภท Optimist ระยะทาง 7 ไมล์ และพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่นักกีฬาเรือใบข้ามอ่าว จำนวน 45 คน

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน ทรงสนับสนุน และทรงส่งเสริมกีฬาเรือใบของชาติ เพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬาเรือใบของประเทศไทย ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้ อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงสนพระราชหฤทัย ที่จะทรงสืบสานกีฬาเรือใบด้วยการทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในครั้งนี้ ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาเรือใบ

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องภูลมโล ทอดพระเนตรนิทรรศการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อพัฒนากีฬาเรือใบของประเทศไทย จัดแสดงเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแล่นใบ รวมทั้งพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบ ซึ่งเรือใบฝีพระหัตถ์ลำแรกที่ทรงต่อ เป็นเรือประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์ พระราชทานชื่อเรือว่า “ราชประแตน” ทรงต่อเรือใบโอเคลำแรกชื่อ “นวฤกษ์” แล้วทรงจัดตั้งสโมสรเรือใบส่วนพระองค์ขึ้น คือ หมวดเรือใบหลวงจิตรลดา ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย และสโมสรเรือราชวรุณที่เมืองพัทยา อีกทั้ง ทรงออกแบบเรือใบ ที่พระราชทานนามว่า เรือมด ซึ่งได้ทรงจดลิขสิทธิ์ที่ประเทศอังกฤษเป็นประเภท INTERNATIONAL MOTH CLASS ต่อมา ทรงพัฒนาเรือแบบมดขึ้นมาใหม่ โดยได้พระราชทานนามว่าเรือใบ “ซูเปอร์มด” และเรือใบ “ไมโครมด”

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นการ “สืบสาน”พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงริเริ่มให้มีการแล่นเรือใบข้ามอ่าว อีกทั้งจัดให้มีการแข่งขันเรือใบทางไกล ในหลายประเภท ณ อ่าวสัตหีบ ซึ่งนับว่าเป็นการ “รักษา” แนวทางการพัฒนานักกีฬาที่เคยมีการดำเนินการต่อเนื่องมา ให้ดำรงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ ยังจัดให้มีโครงการ “ต่อยอด” โดยสนับสนุนให้เยาวชนอายุ 8 ถึง 15 ปี เข้ามาฝึกกีฬาเรือใบ ซึ่งมีทั้งโครงการในระดับจังหวัด “ชลบุรีเมืองแห่งการแล่นใบ” และโครงการศูนย์ฝึกเยาวชนตามภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ สงขลา และภูเก็ต ทั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของกีฬาแล่นใบไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดกีฬาเรือใบ อันจะเป็นการส่งเสริมกีฬาเรือใบ และปลูกฝังให้เยาวชนไทยหันมาสนใจในกีฬาเรือใบให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น  

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

นายกฯตัวจริง 'ทักษิณ'คุยเศรษฐาให้เรียกประชุม ครม.เศรษฐกิจวันจันทร์นี้

25 พ.ค. 2567 17:14 50 views

ข่าว

ทักษิณ’ชี้สว.ร้อง ‘นายกฯ’ รู้หมด ใครอยู่เบื้องหลัง

25 พ.ค. 2567 15:30 89 views

ข่าว

สนามบินโคราชแตก!! มวลชน แห่รับ "ทักษิณ" 

25 พ.ค. 2567 15:26 164 views

ข่าว

ตร.ไซเบอร์ บุกแก๊งไลฟ์สดชวนแทงเลขท้ายบัตรเติมเงิน

25 พ.ค. 2567 12:10 103 views

ข่าว

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม "งานฉื่อฉางกางเมือง 2024"

25 พ.ค. 2567 12:06 119 views

ข่าว

ตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ ต.ค.นี้

25 พ.ค. 2567 12:01 111 views

ข่าว

"เศรษฐา“ นัดถกทีม กม. เตรียมข้อมูลแจงศาล รธน. เสาร์-อาทิตย์นี้ มั่นใจทำถูกต้อง

25 พ.ค. 2567 11:46 109 views

ข่าว

กบน.เคาะขึ้นราคาดีเซลอีกรอบ 50 สตางค์/ลิตร ดันราคาขายปลีกแตะ 32.44 บาท /ลิตร

25 พ.ค. 2567 11:22 93 views

ข่าว

กรมการค้าภายในชี้แจงข่าวราคาพริกปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 800 บาท

25 พ.ค. 2567 11:20 118 views

ข่าว

ยอดสมัคร สว.ไม่ถึง 5 หมื่น

25 พ.ค. 2567 10:49 109 views

ข่าว

กฟภ. ลดค่าไฟ  เดือน พ.ค. - ส.ค. 19.05 สต./หน่วย

25 พ.ค. 2567 10:26 131 views

ข่าว

“แพทองธาร” เชื่อ “เศรษฐา” ไม่หลุดเก้าอี้

25 พ.ค. 2567 09:33 151 views

ข่าว

กกต.เผยประชาชนตรวจรายชื่อผู้สมัคร สว.ทั่วประเทศเบื้องต้นได้ 25 พ.ค.67

25 พ.ค. 2567 09:30 148 views

ข่าว

“CGM48” ปล่อยซิงเกิลใหม่

25 พ.ค. 2567 06:55 140 views

ข่าว

พรุ่งนี้ปรับราคาน้ำมันทุกชนิด!

24 พ.ค. 2567 19:22 224 views

ข่าว

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

24 พ.ค. 2567 17:11 72 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้