×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

ดีเดย์!!ทหารหมื่นนาย ยกพลขึ้นบกจันทร์นี้ฝึกคอบร้าโกล์ 2024

 24 ก.พ. 2567 16:08 | 365 view

 @nipon supapoom

Facebook X Share

ดีเดย์ ทหารกว่า10,000 นาย จาก 30 ประเทศเตรียมพร้อม ยกพลขึ้นบกจันทร์นี้ ดีเดย์ฝึกคอบร้า โกดล์ ด้านกองทัพไทยพร้อมส่งเสริมซอฟเพาเวอร์และศิลปะวัฒนธรรมไทย ตามนโยบายรัฐบาลแทรก ชี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ขณะที่เมืองพัทยาสุดคึกคัก

24 ก.พ.67.-นายจิรายุ ห่วงทรัพย์  โฆษกกระทรวงกลาโหม ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์นี้  จะมีการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ครั้งที่ 43 ซึ่งปีนี้กองทัพของไทยได้ขานรับนโยบาย ซอฟเพาเวอร์ ของรัฐบาล โดยนายสุทิน คลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายให้นำวัฒนธรรมประเพณีของไทย เช่นการต่อสู้มวยไทย ฯลฯ เข้าไปร่วมในการฝึกครั้งนี้ เพราะนอกจากการฝึกทางทหารแล้วประเทศไทยต้องได้การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ การท่องเที่ยวเช่นพัทยา จอมเทียน บางเสร่และพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคตะวันออก และในพื้นจังหวัดชลบุรี ระยอง ลพบุรี และ จังหวัดที่กองทัพกำหนด  ซึ่งทหารกว่าหมื่นนายจาก 30 ประเทศ จะได้นำกลับไปประชาสัมพันธ์ ไทยแลนด์ ได้อีกด้วย โดยการฝึกครั้งนี้มีระยะเวลา กว่า 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง วันที่ 8 มีนาคม และการฝึกในปีนี้จะกลับมาเต็มรูปแบบหลังจากลดขนาดการฝึกในช่วงโควิดไป กว่า:3 ปี
           
นายจิรายุ กล่าวอีกว่า การฝึกคอบร้าโกลด์  2024 เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารขนาดใหญ่และมีประวัติยาวนานที่สุดการฝึกหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซียนอกจากนี้ ยังมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชนอีก 2 ประเทศ ได้แก่ จีนและ อินเดีย   และประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในการฝึกการควบคุมและบังคับบัญชา คือ ออสเตรเลีย 
           
สำหรับกลุ่มประเทศที่หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ หรือ MPAT (Multinational Planning Augmentation ) จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ แคนาดา ฝรั่งเศส มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ฟิจิ สหราชอาณาจักร และบรูไน และประเทศที่เข้าร่วมในโครงการสังเกตการณ์ฝึก (Combined Observer Liaison Team) : COLT) จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว บราซิล ปากีสถาน เวียดนาม เยอรมนี สวีเดน สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) คูเวต และศรีลังกา รวม 30 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวน 9,590 นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดี ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธ์ร่วมและผสม โดยการประยุกต์ ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อฝึกการใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติ 
        
 โดยการฝึกครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  1.การฝึกการควบคุมและบังคับบัญชา สำหรับปีนี้เป็นวงรอบการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ซึ่งเป็นการฝึกอำนวยการยุทธ์ของกำลังรบขนาดใหญ่ เพื่อรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ในทุกมิติ (All Domain Operations) ได้แก่ ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ทางด้านไซเบอร์ และทางอวกาศ สำหรับการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ปี 2024 เป็นการฝึกบนพื้นฐานของแผนยุทธการ (OPORD) และแนวความคิดในการปฏิบัติ (CONOP) โดยพัฒนาตามหนทางปฏิบัติที่ ผบ.กกล.ร่วม/ผสม นานาชาติ ตกลงใจเลือก ตามกระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหารแบบนานาชาติ (MDMP-M) ซึ่งเป็นผลผลิตที่สำคัญของการฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAFFEX) ในวงรอบการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 23 ที่ผ่านมา

2. โครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance: HCA) ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่การฝึก จำนวน 5 พื้นที่ การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (HADR-TTX) ในหัวข้อบทบาททางทหาร ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใต้กลไกลการตอบสนองในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมการฝึกสาธิตฯ (HADR-Demo) ซึ่งเป็นการฝึกสาธิตแนวทางในการปฏิบัติรั้งนี้เป็นสถานี ได้แก่ การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแพทย์ฉุกเฉิน การส่งกลับสายแพทย์ สารเคมีรั่วไหล และการดับเพลิง ของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการฝึกฯ

3. การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise: FTX) ประกอบด้วย การฝึกแลกเปลี่ยน CTX และการฝึกภาคสนามของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
                 
สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024  ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกในส่วนของกองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ความชำนาญ และเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศ ในการปฏิบัติการร่วมและผสมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารไทย และทหารมิตรประเทศ กับประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตามิตรประเทศและประชาคมโลกต่อไป  นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการใช้จ่ายให้กับพื้นที่/ชุมชนที่มีกองทัพมิตรประเทศเข้าร่วมการฝึก ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วย

//////

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

ทำเนียบฯคึก! นายกฯ เรียกพรรคร่วมฯคุย ‘แก้รธน.-ดิจิทัลฯ-ปรับครม.’

22 เม.ย. 2567 13:14 43 views

ข่าว

‘เจิมศักดิ์’ชี้‘วิกฤติศรัทธา 9 ประการ’ น่าหวั่นกลัวและอันตราย

22 เม.ย. 2567 13:04 82 views

ข่าว

ปาฏิหาริย์! แพทย์ทำคลอดทารกปาเลสไตน์ หลังแม่ดับจากเหตุอิสราเอลโจมตี

22 เม.ย. 2567 12:43 41 views

ข่าว

‘วันนอร์’แนะ‘บิ๊กโจ๊ก’ส่งศาลฎีกา เอาผิดกรรมการป.ป.ช.ได้เลย

22 เม.ย. 2567 12:14 23 views

ข่าว

‘สมชัย’แนะ‘บิ๊กโจ๊ก’เสนอสภาตั้งคณะไต่สวนคณะกรรมการ‘ป.ป.ช.’ ปมอ้างวิ่งเต้นบิ๊กป.

22 เม.ย. 2567 12:03 45 views

ข่าว

เตือน! ระวังมิจฉาชีพหลอกขาย LABUBU ฉวยโอกาสกระแสอาร์ตทอยมาแรง

22 เม.ย. 2567 11:41 61 views

ข่าว

‘พิพัฒน์’เตรียมเปิด‘บิ๊กเซอร์ไพรส์’ มอบของขวัญ‘วันแรงงาน’ 1พ.ค.

22 เม.ย. 2567 11:15 64 views

ข่าว

​นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมประจำปีของ ESCAP

22 เม.ย. 2567 10:40 59 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 22 เม.ย. 67

22 เม.ย. 2567 10:07 77 views

ข่าว

เทสลาปรับลดราคาในตลาดหลักทั่วโลก หวังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหลังยอดขายลด

22 เม.ย. 2567 10:06 56 views

ข่าว

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 เม.ย. 67

22 เม.ย. 2567 10:01 68 views

ข่าว

ข่าวดี !! อช.แก่งกระจานพบเสือโคร่งตัวใหม่ต้นน้ำเพชรบุรี

22 เม.ย. 2567 09:54 89 views

ข่าว

ธปท.จ่อเข้มเปิดบัญชีแบงก์ อุดช่องโหว่โจรออนไลน์

22 เม.ย. 2567 09:47 41 views

ข่าว

ครม. ‘เศรษฐา2’ ตกผลึก ลุ้นปิดจ๊อบ 24 เม.ย.

22 เม.ย. 2567 09:30 160 views

ข่าว

เทพไท ชำแหละเป็นข้อๆ ทำไมเพื่อไทยยังตกต่ำ 10 ทักษิณก็ชนะไม่ได้

22 เม.ย. 2567 09:19 80 views

ข่าว

รัฐบาลเผยผลแก้หนี้นอกระบบ ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 28,253 ราย มูลหนี้ลดลง 1,084 ลบ.

22 เม.ย. 2567 09:14 62 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้