×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จับมือ 14 เอกชนชั้นนำ ปั้น “โครงการคาร์บอนเครดิตฯ” ใน 77 ป่าชุมชน

 0 543 : | 1028 view

 @Admin

Facebook X Share
ช่วงเช้าที่ผ่านมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับภาครัฐ ชุมชน และ 14 องค์กรชั้นนำ จัดงานแถลงข่าว "งานแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  ณ C ASEAN ชั้น 10  CW TOWER โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า ปลูกคน” มาเกือบสี่สิบปี จึงนำประสบการณ์มาขยายผลเพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในป่า พร้อมกับร่วมแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของไทยและของโลกไปในคราวเดียวกัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับความสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน และชุมชนในการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่ามาตั้งแต่ปี 2563 โดยงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนนำไปใช้ในการพัฒนาระบบประเมินคาร์บอนเครดิต และจัดตั้งกองทุนสองประเภท คือ กองทุนดูแลป่า และกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นรายได้แก่ชุมชน การดำเนินงานช่วงพัฒนาระบบ (2563-2565) มีพื้นที่ปฏิบัติการใน 52 ป่าชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 51,354 ไร่ ใน 7 จังหวัด และมีชุมชนเข้าร่วม 12,361 ครัวเรือน จนปัจจุบันเกิดความชำนาญจนนำมาสู่การขยายพื้นที่อย่างจริงจัง หม่อมหลวงดิศปนัดดา กล่าวต่อว่า สำหรับงานของปี 2566 นี้ โครงการฯ ได้รับความสนับสนุนจากประชาชนใน 77 ป่าชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 143,496 ไร่ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อำนาจเจริญ และยโสธร โดยจะเป็นพื้นที่ขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ 100,000 ไร่ มีผู้เข้าร่วม 12,721 ครัวเรือน โดยมีภาคเอกชนชั้นนำมาร่วมสนับสนุนการพัฒนา 14 ราย การขยายงานในครั้งนี้เมื่อรวมกับระยะพัฒนาระบบ ทำให้โครงการฯ มีความร่วมมือในป่าชุมชนรวม 129 แห่งใน 9 จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ 194,850 ไร่ ป้อนคาร์บอนได้ 500,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในป่า 25,082 ครัวเรือน การดำเนินงานในแต่ละป่าชุมชนครอบคลุมระยะเวลาสิบปี และคาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ทางตรงด้านรายได้ชุมชนรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 500-630 ล้านบาท “โครงการนี้นับเป็นนวัตกรรมที่มูลนิธิฯ และภาคีมีความภาคภูมิใจ เพราะเราสามารถสร้างประโยชน์ได้ทุกมิติ ชุมชนที่ดูแลป่ามีชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยผลิตคาร์บอนเครดิตมาช่วยให้ประเทศไทยบรรลุข้อตกลงลดโลกร้อน และมีป่าสมบูรณ์ขึ้น เฉพาะในช่วงฤดูไฟป่าที่ผ่านมา เราพบว่าพื้นที่โครงการมีไฟป่าลดลงประมาณ 6,500 ไร่ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 191 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากชุมชนในโครงการให้การดูแลป่าอย่างจริงจัง ในปี 2567 โครงการฯ มีเป้าหมายจะขยายงานครอบคลุมพื้นที่อีก 150,000 ไร่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายผลิตคาร์บอนเครดิต 1 ล้านตันภายในปี 2570"  หม่อมหลวงดิศปนัดดา กล่าว ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ร่วมดำเนินโครงการกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตั้งแต่ ปี 2531 ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 350,000 ไร่ และตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน กรมป่าไม้ร่วมกับชุมชนดำเนินการขึ้นทะเบียน T-VER ภาคป่าไม้ จำนวน 40 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 45,000 ไร่ สามารถลดก๊าซคาร์บอนได้ประมาณ 18,000 ตันต่อปี  จึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติป่าชุมชน 2562 ที่เปิดให้ชุมชนทำงานร่วมกับกรมป่าไม้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน "โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 และร่วมมือขยายงานมาอย่างต่อเนื่อง โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ภาคป่าไม้ ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) จากแนวคิดว่าคาร์บอนเครดิตเป็นกลไกที่จะกระตุ้นให้ชุมชนดูแลป่าและดูแลตัวเองได้ดีขึ้น ส่งผลให้ลดการสูญเสียพื้นที่ป่า ลดอัตราการเกิดไฟป่าและลดปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5 ซึ่งเมื่อชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีก็จะบรรเทาปัญหาการว่างงาน หนี้ครัวเรือนและในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยภาคเอกชนในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจได้ด้วย องค์กรภาคเอกชนที่เห็นถึงความสำคัญและเข้าร่วมในโครงการประกอบด้วย 2563 – 2565 ระยะพัฒนาระบบ มีองค์กรที่เข้าร่วมประกอบด้วย 1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 9. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2566 ระยะขยายผล 14 องค์กรที่ร่วมทำโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 7. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8. ธนาคารออมสิน 9. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10. บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด 11. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 12. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 13. บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 14. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด หม่อมหลวงดิศปนัดดา กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจะทำหน้าที่ที่ปรึกษาให้ชุมชนในการจัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามาตราฐานประเทศไทย ประสานงานกับภาคีต่างๆ ติดตามประเมินผลการอำเนินงาน และ จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ ขณะที่บทบาทของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ จะสนับสนุนงบประมาณ 2 ส่วน คือ 1.เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และ 2. เตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตราฐานประเทศไทย

  #TV5HD

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

ป.ป.ช.เปิดเซฟ “ลุงป้อม” โสด รวย 87 ล้านบาท นาฬิกา 1 เรือน แหวน 9 วง

24 เม.ย. 2567 16:21 22 views

ข่าว

ว่าที่ขุนคลัง!!! "พิชัย ชุณหวชิร"เข้าทำเนียบฯพบ"เศรษฐา" คาดกรอกคุณสมบัติรัฐมนตรี

24 เม.ย. 2567 16:09 17 views

ข่าว

พายุทรายพัดถล่ม'กรีซ'ทั้งเมืองกลายเป็นสีส้ม

24 เม.ย. 2567 15:55 16 views

ข่าว

'กัมพูชา'พบโลมาอิรวดีเกิดใหม่ตัวที่ 7 ของปีนี้

24 เม.ย. 2567 15:53 22 views

ข่าว

'ปลัดคลัง'เมิน'ผู้ว่าฯธปท.'จี้ทบทวนหลักเกณฑ์'ดิจิทัลวอลเล็ต' ​ชี้เป็นเรื่องเก่า​

24 เม.ย. 2567 15:51 19 views

ข่าว

‘บิ๊กโจ๊ก’ระทึก!‘ปปง.’รับเรื่องเช็คเส้นทางเงินแล้ว คดี ‘มินนี่’

24 เม.ย. 2567 14:25 40 views

ข่าว

‘บิ๊กโจ๊ก’เปิดเหตุผลถอนฟ้องนายกฯ เพราะรู้ว่าถูกหลอก

24 เม.ย. 2567 13:58 45 views

ข่าว

'เผ่าภูมิ'รุดพบ'นายกฯ' หลัง'ผู้ว่าฯ ธปท.'แนะทบทวนหลักเกณฑ์เงินดิจิทัล

24 เม.ย. 2567 13:52 33 views

ข่าว

'ชัยธวัช'ดิ้นอีกเฮือก ลุ้นศาลรธน.ขยายเวลา 30 วันสู้คดียุบพรรค

24 เม.ย. 2567 13:50 43 views

ข่าว

‘ปดิพัทธ์’โยนเลขาธิการสภาตัดสินใจ ปมรับมอบอาคารรัฐสภา

24 เม.ย. 2567 13:48 44 views

ข่าว

จับตาสายตรง‘เจ๊แดง’มาแรง เบียด‘จิรายุ’คั่วโฆษกรัฐบาลคนใหม่

24 เม.ย. 2567 13:25 40 views

ข่าว

ยึดเก้าอี้แน่น!‘อนุทิน’ลั่นปรับครม. ‘ภูมิใจไทย’ขออยู่ที่เดิม

24 เม.ย. 2567 13:23 44 views

ข่าว

สนค.เจาะกระแสป๊อบ ของเล่น ส่งอาร์ตทอยพระพิฆเนศ-แมวกวักสู้ตลาดโลก

24 เม.ย. 2567 12:08 83 views

ข่าว

5 อันดับแรกต่างชาติลงทุนไทย ญี่ปุ่นแรง – จีนแผ่ว

24 เม.ย. 2567 12:04 61 views

ข่าว

‘วันนอร์’รอรัฐบาลเคาะ ชี้ มิ.ย.เหมาะสมเปิดประชุมถกงบ68

24 เม.ย. 2567 12:01 34 views

ข่าว

‘ชูศักดิ์’คาด พ.ค.นี้ชัดเจนไทม์ไลน์แก้พ.ร.บ.ประชามติ

24 เม.ย. 2567 11:58 44 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้