×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

กองทัพไทยสร้างผู้นำรุ่นใหม่ 239 คน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

 8 มิ.ย. 2567 10:51 | 824 view

 @varin

Facebook X Share

 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จอบรมหลักสูตรผู้บริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 239 คน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลเอกสารวิชาการส่วนบุคคล "ดีเด่น" และ ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษา "ดีเด่น" โดย มีข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมอบรมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันป้องกันประเทศ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบโอวาทให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 มีใจความว่า ขอให้ผู้สำเร็จการอบรมทุกท่านเป็นตัวแทนของกองทัพ ในการนำเอาความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกองทัพ ตลอดจนความรู้ที่ได้จากการอบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ สถาบันมหากษัตริย์ และประชาชน รวมทั้งนำไปบอกกล่าวให้กับครอบครัวและสังคมได้รับทราบต่อไป ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้ร่วมระลึกถึงความผูกพันระหว่างกัน และเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคงร่วมกันกับกองทัพไทยตลอดไป

นอกจากนี้ ยังได้จัดการแถลงผลงานวิชาการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย ความมั่นคงแห่งชาติอย่างยั่งยืน ,ยุทธศาสตร์ชาติและพลังอำนาจแห่งชาติ ,ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญร่วมสมัย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ โดยมี พลเอก โดมศักดิ์ คำใสแสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมรับฟังการบรรยาย อีกทั้งยังได้จัดแสดงผลงานของผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การระดมทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ,แนวทางการพัฒนากองทัพไทยยุค 5.0 ,การพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยด้วย Regulatory Guillotine ,การปรับตัวของ ขสมก. ในการให้บริการขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยีระบบยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น นับได้ว่าหลักสูตร สวปอ.มส.SML เป็น Platform ในการสร้างและเผยแพร่อค์ความรู้ด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ( สวปอ.มส.SML) เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงแห่งชาติ การเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การประเมินสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยตลอดห้วงการเรียนการสอน นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้างทักษะเพื่อการเป็นผู้นำระดับสูง มีจิตสำนึกในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมกันเป็นพลังในการสรรค์สร้างสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไป

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึก พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

20 มิ.ย. 2567 14:36 208 views

ข่าว

ดอนเมืองโทลล์เวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 5-10 บาท สูงสุด 170 บาท มีผล 22 ธ.ค.67

20 มิ.ย. 2567 14:32 136 views

ข่าว

‘ปชป.’หยันวาระแห่งชาติแก้ยาเสพติดเหลว งบ68ได้เพิ่มแค่ 7.8%

20 มิ.ย. 2567 14:27 141 views

ข่าว

‘ก้าวไกล’ขอเจียดงบ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ เพิ่มทักษะการศึกษาคนไทย

20 มิ.ย. 2567 14:25 142 views

ข่าว

'อุ๊งอิ๊ง'เข้า รพ. หลอดลมตีบ ต้องพ่นยาขยายหลอดลม หลังพาลูกไปฉีดยา

20 มิ.ย. 2567 14:22 192 views

ข่าว

‘กลาโหม’วางกรอบ‘เหล่าทัพ’หักเงินเดือน‘ทหารเกณฑ์’ จำแนก‘หักได้-ห้ามหัก-สมัครใจ’

20 มิ.ย. 2567 12:58 149 views

ข่าว

วิษณูแถลงผลสอบ นายกฯ ส่ง 2 บิ๊กตร.ทำหน้าที่เดิม ขอลดขัดแย้งคดีอาญาไปสู้กันเอง

20 มิ.ย. 2567 12:20 165 views

ข่าว

สสช.เผย 10 อันดับ ‘ต่างจังหวัด’ ค่าใช้จ่ายครัวเรือนสูงที่สุด-น้อยที่สุด

20 มิ.ย. 2567 11:49 149 views

ข่าว

'วิสุทธิ์'ปธ.วิปรัฐบาล เผยอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าทีมวิชาการทำให้ศึกอภิปรายดีมาก!

20 มิ.ย. 2567 11:36 169 views

ข่าว

'ปาล์มมี่'มาโพสต์เดียวทำไอจีลุกเป็นไฟ ดารามาทั้งวงการคอมเมนต์สนั่น

20 มิ.ย. 2567 11:32 188 views

ข่าว

‘เศรษฐา’ เมินครหา‘เจ๊งกับเจ๊ง’ อภิปรายงบ 68 ชี้แค่วาทกรรมการเมืองตอบโต้กัน

20 มิ.ย. 2567 11:09 198 views

ข่าว

เกาหลีเหนือและรัสเซียลงนามข้อตกลงการป้องกันร่วมกัน ผู้นำคิมพร้อมหนุนการรบในยูเครน

20 มิ.ย. 2567 10:26 176 views

ข่าว

ปิดฉาก'พิธีฮัจญ์' ผู้แสวงบุญมุสลิมเสียชีวิตอย่างน้อย 550 ราย ทนอากาศร้อน-แออัดไม่ไหว

20 มิ.ย. 2567 10:13 271 views

ข่าว

Gallup Korea  เผยนักร้องดังสุดปี 2024

20 มิ.ย. 2567 10:04 181 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 20 มิ.ย. 67

20 มิ.ย. 2567 09:55 187 views

ข่าว

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 มิ.ย. 67

20 มิ.ย. 2567 09:51 152 views